density_medium

Inhoudsopgave

  1. Home
  2. Nieuwe plannen voor 2023
  3. Samenwerken is ons DNA
  4. Optimaal de rechtzoekende ondersteunen
  5. Juridisch medewerkers maken het verschil
  6. Vooruit in 2023

Colofon

Ga voor meer informatie naar juridischloket.nl.

© Juridisch Loket 2023. Deze publicatie en podcast werd mogelijk gemaakt door Van Oort & Van Oort/Fyris

Samenwerken is ons DNA

Nederland kent een rijk landschap aan hulp- en (rechts)bijstandsverleners; de uitdaging is om die optimaal in positie te brengen. Samenwerking is hierbij essentieel. In de keten en daarbuiten; lokaal en regionaal; op specifieke projecten. De ambitie binnen de stelselvernieuwing is om fysieke dienstverlening in iedere wijk te realiseren. Door de samenwerking binnen het sociaal domein wordt de burger beter geholpen door onder andere doorverwijsmogelijkheden tussen ketenpartners en door een warme overdracht over en weer.

Luister hier naar Martijn ter Weele van stichting Kompassie over zijn samenwerking met het Juridisch Loket in Den Haag.